+372 33 72830
  • http://net.tnc.ee/files/.thumbs/slider_production/960/01.jpg

Perioodil 06.10.2017-05.04.2019 viiakse TNC-Components OÜ-s Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ettevõtte arenguprogrammi

Projekt on suunatud 2017-2022 arenguprogrammi eesmärkide saavutamisele ja seostub arenguprogrammi esimeste sammude elluviimisega. Strateegilise arengukava elluviimisel keskendutakse kuue valdkonnaga seonduvatele võtmetegevustele, mis on otseselt seotud arengut takistavate kitsaskohtade kõrvaldamisega:

1) tehase ja laopinna laiendamine - eelduste loomine ärimudeli muutmiseks ja kavandatavate mahtude teenindamiseks;

2) tehnoloogiliste eelduste loomine uute teenuste pakkumiseks ja uute turgude teenindamiseks;

3) uute kõrgema lisandväärtusega toodete-teenuste arendamine;

4) töökorralduse efektiivsuse tõstmine;

5) personali kvalifikatsiooni tõstmine;

6) turundusalase võimekuse kasvatamine uute turgude avamiseks ja uute kõrgema lisandväärtusega toodete-teenuste edukaks turule toomiseks.

Projekti kogumaksumus on 512 000,00 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 332 800,00 eurot ja toetus on maksimaalselt 179 200,00 eurot.