+372 33 72830
 • http://net.tnc.ee/files/.thumbs/960/article_slider_img_2.jpg
 • http://net.tnc.ee/files/.thumbs/960/article_slider_img_3.jpg

Integreeritud juhtimissüsteem

Tagamaks keskkonnasäästlikku, kliendikeskset, kiiret ja kvaliteetset teenindust ning klientide ja teiste huvipoolte rahulolu pidevat kasvu, on ettevõtte juhtkond sõnastanud ettevõtte juhtimispõhimõtted, mis annavad edasi ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalased veendumused ja taotlused ning nende elluviimiseks on püstitatud eesmärgid.

TNC Components OÜ meeskonna igapäevaseid tegevusi iseloomustavad järgmised juhtpõhimõtted:

 • Oleme usaldusväärne partner oma klientidele pakkudes pikaajalist paindlikku koostööd läbi mõistliku hinnapoliitika, stabiilselt hea kvaliteedi ja tarnekindluse.
 • Tegutseme vastavuses ettevõtte tegevust reguleerivate õigusaktidega ning juhindume ettevõttele väljastatud keskkonnalubadest.
 • Keskendume järjepidevalt ettevõtte efektiivsuse parendamisele, kasutades tootmises materjale säästlikult ja vältides ülekulu.
 • Töötame järjepidevalt keskkonnaalase tulemuslikkuse parendamise ja saastamise vältimise nimel, arvestades sealjuures tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale (vesi, pinnas, õhk) ning seeläbi kaitseme keskkonda.
 • Toodame ja müüme tooteid, mida on võimalik pikaajaliselt kasutada.
 • Kindlustame tugisüsteemi keskkonnasaaste koheseks likvideerimiseks selle tekkel.
 • Eelistame oma toodetes materjale ja pooltooteid, mis edasise tootmise, müügi ja järel hoolduse käigus mõjutavad keskkonda vähimal võimalikul moel ning oleksid taaskasutatavad.
 • Toetame töötajate kvalifikatsiooni parandamist ja kindlustame keskkonnaalase teadlikkuse läbi järjepideva koolitussüsteemi.
 • Pakume oma töötajatele perspektiivset tööd sõbralikus ning ohutus töökeskkonnas.
 • Pühendume tegevuses FSC väärtustele.

 

Juhtimispõhimõtete sobivus ettevõtte tegevuse alusena vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus ning vajadusel viiakse sisse muudatused.

Töötajaid teavitatakse regulaarselt ettevõtte arengust, tulemustest, kvaliteedi- ning keskkonna küsimustest läbi töökoosolekute ning ajakohaste infostendide.